Lâm Đồng: Sạt lở bờ sông, nhiều diện tích đất bị “hà bá” nuốt trôi

Nhiều diện tích đất trồng của nông dân bị "hà bá" cuốn trôi.
Nhiều diện tích đất trồng của nông dân bị "hà bá" cuốn trôi.