Sạt lở đất nghiêm trọng ở Hoà Bình: Vừa từ viện về, lại phải “sơ tán”

Chị Nhung cùng cả gia đình 4 người mượn tạm được căn nhà đã xiêu vẹo ở tạm sau khi phải di dời khẩn cấp do sạt lở đất
Chị Nhung cùng cả gia đình 4 người mượn tạm được căn nhà đã xiêu vẹo ở tạm sau khi phải di dời khẩn cấp do sạt lở đất
Chị Nhung cùng cả gia đình 4 người mượn tạm được căn nhà đã xiêu vẹo ở tạm sau khi phải di dời khẩn cấp do sạt lở đất
Lên top