Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo chủ chốt ở Thanh Hoá

Sau vụ lấp sông Hoạt thuộc xã Hà Tiến để bán đất, hàng loạt cán bộ huyện Hà Trung bị kỷ luật.
Sau vụ lấp sông Hoạt thuộc xã Hà Tiến để bán đất, hàng loạt cán bộ huyện Hà Trung bị kỷ luật.
Sau vụ lấp sông Hoạt thuộc xã Hà Tiến để bán đất, hàng loạt cán bộ huyện Hà Trung bị kỷ luật.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top