Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Trung tướng Bùi Xuân Sơn