Kỷ luật Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải

Ông Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ảnh: Infonet
Ông Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ảnh: Infonet
Ông Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ảnh: Infonet
Lên top