Kỷ luật chủ tịch và địa chính xã vì sai phạm quản lý đất đai

Vợ chồng ông Đoàn Văn Hiền bức xúc vì diện tích đất này làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mấy năm không được. Ảnh: Hưng Thơ.
Vợ chồng ông Đoàn Văn Hiền bức xúc vì diện tích đất này làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mấy năm không được. Ảnh: Hưng Thơ.