Kỳ ảo cầu Cửa Hội trước thời khắc hợp long

Bình minh trên công trường thi công cầu Cửa Hội. Ảnh: Đặng Thiện Chân
Bình minh trên công trường thi công cầu Cửa Hội. Ảnh: Đặng Thiện Chân
Bình minh trên công trường thi công cầu Cửa Hội. Ảnh: Đặng Thiện Chân
Lên top