Nhà đầu tư BOT rút khỏi dự án cầu Cửa Hội nối Nghệ An - Hà Tĩnh