Dùng công nghệ gì để sửa chữa cầu Thăng Long?

Trung tâm nghiên cứu thử nghiệm lớp phủ mặt cầu Thăng Long. Ảnh ĐT
Trung tâm nghiên cứu thử nghiệm lớp phủ mặt cầu Thăng Long. Ảnh ĐT
Trung tâm nghiên cứu thử nghiệm lớp phủ mặt cầu Thăng Long. Ảnh ĐT
Lên top