Điều ít người biết về cây cầu Long Biên huyền thoại

Cầu Long Biên vào khoảng những năm 1950. 	Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.
Cầu Long Biên vào khoảng những năm 1950. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.
Cầu Long Biên vào khoảng những năm 1950. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.
Lên top