Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Kinh ngạc cây tươi bỗng "hóa rồng" ở An Giang