Kiên Giang: Đề và cán bộ coi thi đến Phú Quốc an toàn

Cảng Bãi Vòng (xã Hàm Ninh) nơi tàu khách chở đề thi và cán bộ từ đất liền ra phục vụ kỳ thi THPT năm 2018. (Ảnh: LT)
Cảng Bãi Vòng (xã Hàm Ninh) nơi tàu khách chở đề thi và cán bộ từ đất liền ra phục vụ kỳ thi THPT năm 2018. (Ảnh: LT)
Cảng Bãi Vòng (xã Hàm Ninh) nơi tàu khách chở đề thi và cán bộ từ đất liền ra phục vụ kỳ thi THPT năm 2018. (Ảnh: LT)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top