Kiểm tra dự án “trồng rừng để cá nhân trục lợi” ở Bình Phước

Sai phạm giao khoán đất rừng tại Dự án Sasco nhức nhối dư luận tỉnh Bình Phước nhiều năm, vẫn chưa giải quyết. Ảnh: C.H
Sai phạm giao khoán đất rừng tại Dự án Sasco nhức nhối dư luận tỉnh Bình Phước nhiều năm, vẫn chưa giải quyết. Ảnh: C.H