Không thanh toán cho đoàn Sở GDĐT Sóc Trăng đi Côn Đảo hội thảo "ma"

Ngày 29 và 30.3 hai lãnh đạo Sở GDĐT cùng hơn 30 hiệu trưởng tỉnh Sóc Trăng dự hội thảo "chui" tại Côn Đảo (ảnh Minh họa)
Ngày 29 và 30.3 hai lãnh đạo Sở GDĐT cùng hơn 30 hiệu trưởng tỉnh Sóc Trăng dự hội thảo "chui" tại Côn Đảo (ảnh Minh họa)
Ngày 29 và 30.3 hai lãnh đạo Sở GDĐT cùng hơn 30 hiệu trưởng tỉnh Sóc Trăng dự hội thảo "chui" tại Côn Đảo (ảnh Minh họa)
Lên top