Không đánh đổi đất rừng lấy dự án năng lượng tái tạo

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định sẽ không đánh đổi năng lượng tái tạo trên đất rừng.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định sẽ không đánh đổi năng lượng tái tạo trên đất rừng.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định sẽ không đánh đổi năng lượng tái tạo trên đất rừng.
Lên top