Không đảm bảo an toàn, một bệnh viện ở Bắc Ninh tạm dừng hoạt động

Kiểm tra thân nhiệt cho tất cả đối tượng vào bệnh viện. Ảnh: Thùy An
Kiểm tra thân nhiệt cho tất cả đối tượng vào bệnh viện. Ảnh: Thùy An
Kiểm tra thân nhiệt cho tất cả đối tượng vào bệnh viện. Ảnh: Thùy An
Lên top