Sẽ xử lý các bệnh viện không đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19

Kiểm tra thân nhiệt cho tất cả đối tượng vào Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: Thùy An
Kiểm tra thân nhiệt cho tất cả đối tượng vào Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: Thùy An
Kiểm tra thân nhiệt cho tất cả đối tượng vào Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: Thùy An
Lên top