Không có việc "nữ tình nguyện viên bị chủ trọ đuổi trong đêm"

Một dãy trọ trên địa bàn phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Một dãy trọ trên địa bàn phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Một dãy trọ trên địa bàn phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Lên top