Bố trí chỗ ở cho nhóm người trú trong ống cống, gầm xe ở Bình Dương

Lên top