Bình Dương đang lập danh sách tiêm 265.210 liều vaccine mới được phân bổ

Người lao động ở doanh nghiệp sản xuất 3 tại chỗ được tiêm vaccine ngày 10.8. Ảnh: Dương Bình
Người lao động ở doanh nghiệp sản xuất 3 tại chỗ được tiêm vaccine ngày 10.8. Ảnh: Dương Bình
Người lao động ở doanh nghiệp sản xuất 3 tại chỗ được tiêm vaccine ngày 10.8. Ảnh: Dương Bình
Lên top