Các nhóm đối tượng khó khăn ở Bình Dương sẽ được hỗ trợ

Nhiều người làm việc lĩnh vực xây dựng vẫn chưa nhận được hỗ trợ. Ảnh: Đình Trọng
Nhiều người làm việc lĩnh vực xây dựng vẫn chưa nhận được hỗ trợ. Ảnh: Đình Trọng
Nhiều người làm việc lĩnh vực xây dựng vẫn chưa nhận được hỗ trợ. Ảnh: Đình Trọng
Lên top