Không có chuyện Bộ trưởng Bộ Y tế từ chức

Thông tin Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ chức là sai sự thật
Thông tin Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ chức là sai sự thật