Khi nhà báo… tự làm bánh trung thu

Sản phẩm bánh Trung Thu 3D cực kỳ hấp dẫn trẻ em của Lê Ngọc Yến. Ảnh: FB
Sản phẩm bánh Trung Thu 3D cực kỳ hấp dẫn trẻ em của Lê Ngọc Yến. Ảnh: FB