Khánh Hòa: Nhiều chủ trọ giảm giá phòng cho công nhân, sinh viên

Người thu nhập thấp ở Nha Trang, Khánh Hòa được giảm giá nhà trọ trong mùa COVID-19.
Người thu nhập thấp ở Nha Trang, Khánh Hòa được giảm giá nhà trọ trong mùa COVID-19.
Người thu nhập thấp ở Nha Trang, Khánh Hòa được giảm giá nhà trọ trong mùa COVID-19.
Lên top