Công đoàn vận động chủ nhà trọ chia sẻ khó khăn với người lao động

Cán bộ LĐLĐ huyện Văn Lâm (Hưng Yên) xuống các khu nhà trọ để truyên truyền người lao động (NLĐ) phòng chống COVID-19 và vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng cho NLĐ. Ảnh: V.L
Cán bộ LĐLĐ huyện Văn Lâm (Hưng Yên) xuống các khu nhà trọ để truyên truyền người lao động (NLĐ) phòng chống COVID-19 và vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng cho NLĐ. Ảnh: V.L
Cán bộ LĐLĐ huyện Văn Lâm (Hưng Yên) xuống các khu nhà trọ để truyên truyền người lao động (NLĐ) phòng chống COVID-19 và vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng cho NLĐ. Ảnh: V.L
Lên top