Chủ nhà trọ hưởng ứng giảm giá thuê trọ

Bà Đoàn Thùy Dương - chủ 2 dãy trọ - đi thông báo miễn 2 tháng tiền thuê trọ cho người lao động. Ảnh: Đình Trọng
Bà Đoàn Thùy Dương - chủ 2 dãy trọ - đi thông báo miễn 2 tháng tiền thuê trọ cho người lao động. Ảnh: Đình Trọng
Bà Đoàn Thùy Dương - chủ 2 dãy trọ - đi thông báo miễn 2 tháng tiền thuê trọ cho người lao động. Ảnh: Đình Trọng
Lên top