Khẩn trương ứng phó với bão số 2

Vị trí và hướng đi của bão số 2 Koguma. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 2 Koguma. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 2 Koguma. Nguồn: NCHMF
Lên top