Tin bão mới nhất: Bão số 2 Sinlaku giật cấp 10 sắp đổ bộ đất liền

Vịt trí và đường đi của bão số 2 Sinlaku. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vịt trí và đường đi của bão số 2 Sinlaku. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vịt trí và đường đi của bão số 2 Sinlaku. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top