Kết quả rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư: Sẽ báo cáo Thủ tướng vào ngày 1.3

Một buổi lễ trao chứng nhận tiêu chuẩn đạt chức danh giáo sư. Ảnh minh họa: T.C.A
Một buổi lễ trao chứng nhận tiêu chuẩn đạt chức danh giáo sư. Ảnh minh họa: T.C.A
Một buổi lễ trao chứng nhận tiêu chuẩn đạt chức danh giáo sư. Ảnh minh họa: T.C.A

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top