Tại sao không kiểm tra trình độ ngoại ngữ của ứng viên giáo sư, phó giáo sư?

Đã phát hiện ra ứng viên phó giáo sư chưa đủ chuẩn. Ảnh minh họa:VTV
Đã phát hiện ra ứng viên phó giáo sư chưa đủ chuẩn. Ảnh minh họa:VTV