Huyện “nợ nần” Phước Long được công nhận Nông thôn mới

Cổng chào một ấp tại huyện nông thôn mới Phước Long, Bạc Liêu.
Cổng chào một ấp tại huyện nông thôn mới Phước Long, Bạc Liêu.
Cổng chào một ấp tại huyện nông thôn mới Phước Long, Bạc Liêu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top