Một xã nông thôn mới ở Thanh Hóa vật lộn sau lũ

Hệ thống cầu máng ở suối Lũng Nhai, xã Ngọc Phụng bị gãy ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp nước tưới cho hàng chục ha trong xã. (Ảnh: HT)
Hệ thống cầu máng ở suối Lũng Nhai, xã Ngọc Phụng bị gãy ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp nước tưới cho hàng chục ha trong xã. (Ảnh: HT)
Hệ thống cầu máng ở suối Lũng Nhai, xã Ngọc Phụng bị gãy ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp nước tưới cho hàng chục ha trong xã. (Ảnh: HT)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top