Hơn 50% hộ bị ảnh hưởng chưa từng nghe tới biến đổi khí hậu

Quang cảnh buổi hội thảo.
Quang cảnh buổi hội thảo.
Quang cảnh buổi hội thảo.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM