Hơn 4 triệu USD giúp VN ứng phó bạo lực giới, bạo lực gia đình

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Hồng Lan
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Hồng Lan