Phòng chống bạo lực gia đình: Chưa hiệu quả vì tuyên truyền chưa đúng đối tượng

Nhiều ý kiến cho rằng việc tuyên truyền chưa đúng đối tượng, can thiệp chậm khiến việc phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em còn gian nan. Ảnh: XH
Nhiều ý kiến cho rằng việc tuyên truyền chưa đúng đối tượng, can thiệp chậm khiến việc phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em còn gian nan. Ảnh: XH
Nhiều ý kiến cho rằng việc tuyên truyền chưa đúng đối tượng, can thiệp chậm khiến việc phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em còn gian nan. Ảnh: XH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top