Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả vụ nổ tại Bắc Ninh

Hiện trường vụ nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh (Ảnh: Dung Hà)
Hiện trường vụ nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh (Ảnh: Dung Hà)