Vụ nổ kho phế liệu Bắc Ninh: 7 tấn đầu đạn lọt ra ngoài bằng cách nào?

Hiện trường vụ nổ kho phế liệu Bắc Ninh
Hiện trường vụ nổ kho phế liệu Bắc Ninh