Hơn 1.500 tấn cá chết: Không phải do nước thải các nhà máy đầu nguồn

Hiện trường nơi xảy ra sự việc
Hiện trường nơi xảy ra sự việc