Đồng Nai: Người dân “khóc ròng” vì cá chết trắng bè, thiệt hại tiền tỷ

Cá chết trắng bè trên sông La Ngà
Cá chết trắng bè trên sông La Ngà