Cá chết hàng loạt trên sông La Ngà, Đồng Nai do biến đổi bất lợi về môi trường

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc