Hơn 100 đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 3

Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.