Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hơn 10 ngày sau vụ cháy làm 13 người chết: Cư dân ở bụi, vật vờ nơi lánh nạn