Giáo dục Việt Nam bị “văng” khỏi bảng xếp hạng toàn cầu:

Học sinh Việt Nam chỉ giỏi học thuật nhưng kém kỹ năng

Chương trình giáo dục Việt Nam còn quá nặng về kiến thức, mang tính áp đặt, không chú trọng dạy trẻ các kỹ năng cần thiết để tồn tại. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chương trình giáo dục Việt Nam còn quá nặng về kiến thức, mang tính áp đặt, không chú trọng dạy trẻ các kỹ năng cần thiết để tồn tại. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chương trình giáo dục Việt Nam còn quá nặng về kiến thức, mang tính áp đặt, không chú trọng dạy trẻ các kỹ năng cần thiết để tồn tại. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top