Học sinh dùng dao đâm thầy giáo trình diện công an và đến bệnh viện xin lỗi

Thầy giáo Nguyễn Văn Tiến bỏ qua lỗi lầm cho học trò của mình và mong muốn em sẽ trở thành người tốt, có ích cho xã hội.
Thầy giáo Nguyễn Văn Tiến bỏ qua lỗi lầm cho học trò của mình và mong muốn em sẽ trở thành người tốt, có ích cho xã hội.
Thầy giáo Nguyễn Văn Tiến bỏ qua lỗi lầm cho học trò của mình và mong muốn em sẽ trở thành người tốt, có ích cho xã hội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM