Hoảng hốt phát hiện thi thể nam thanh niên nổi bên dòng suối ở Thanh Hóa

Thi thể nam thanh niên được phát hiện bên bờ suối
Thi thể nam thanh niên được phát hiện bên bờ suối
Thi thể nam thanh niên được phát hiện bên bờ suối