Tẩm xăng đốt vợ vì nghi ngoại tình, chồng lĩnh án 15 năm tù

Bị cáo Út tại tòa
Bị cáo Út tại tòa