Hòa thượng Thích Thiện Chiếu bị tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2

Lên top