Hỗ trợ tới 70% chi phí điều trị tim mạch, ung bướu, hồi sức cấp cứu tại Vinmec