Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hồ sơ thương binh giả Nghệ An: Sai đâu xử lý, thu hồi đến đó

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng. Ảnh Báo Lao động Xã hội.
Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng. Ảnh Báo Lao động Xã hội.