Làm giả hồ sơ thương binh Nghệ An

Hồ sơ thương binh giả Nghệ An: Sai đâu xử lý, thu hồi đến đó

HOA LÊ |

Trước việc phát hiện 569 hồ sơ thương binh giả tại Nghệ An, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Tấn Dũng khẳng định Bộ và UBND tỉnh Nghệ An sẽ làm quyết liệt, minh bạch, sai đâu khắc phục và xử lý thu hồi đến đó.

Nghệ An: Tạm đình chỉ chế độ trợ cấp thương binh đối với 569 hồ sơ thương binh giả

HOA LÊ |

Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phát hiện 569 hồ sơ thương binh được làm giả tại Nghệ An.